Kerst- en wintercircus

Kerst- en wintercircus in Nederland december 2013 – januari 2014

bron: http://www.circus-web.nl en internet circussen

datum benaming plaats website
04 dec – 19 jan Wintercircus Martin Hanson Diverse theaters http://www.wintercircus.nl/
19 dec – 29 dec Wintercircus Royal Dortrecht http://www.circusroyal.nl/
19 dec – 5 jan Kerstcircus Nijmegen Nijmegen http://www.kerstcircus-nijmegen.nl/
19 dec – 5 jan Wereldkerstcircus Carré Amsterdam http://web.carre.nl/nl/voorstellingen/detail/1298/wereldkerst-circus
20 dec – 29 dec Kerstcircus Ahoy Rotterdam http://www.kerstcircus.nl/
20 dec – 30 dec Groot Kerstcircus Zeeland Vlissingen http://www.grootkerstcircuszeeland.nl/
20 dec – 5 jan Circus Herman Renz Haarlem http://www.hermanrenz.nl/
20 dec – 5 jan Circus Renz international s Hertogenbosch http://www.kerstcircus-denbosch.nl/kerstcircus.html
20 dec – 5 jan Circus Zanzara Amsterdam http://www.circuszanzara.com/westergas.htm
20 dec – 5 jan Groot Kerstcircus Den Haag Den Haag http://www.kerstcircusdenhaag.nl/
20 dec – 5 jan Kerstcircus Heerlen Heerlen http://www.circusdalmatin.nl/
21  dec – 5 jan Groot Tilburgs Kerstcircus Tilburg http://www.tilburgskerstcircus.nl/
21 dec – 29 dec Circusfestival Enschede Enschede http://www.circusfestival.com/
21 dec – 30 dec Cascade Utrecht http://www.stadsschouwburg-utrecht.nl/
21 dec – 30 dec Kerstwintercircus Eindhoven Eindhoven http://www.kerstwintercircus.nl/
21 dec – 31 dec Circus Sijm Heiloo http://www.noordhollandswintercircus.nl/
21 dec – 5 jan Wintercircus Amsterdam Amsterdam http://www.wintercircusamsterdam.nl
21 dec – 5 jan Wintercircus Utrecht Utrecht http://www.kerstcircusutrecht.nl
22 dec – 5 jan Limburgs Kerstcircus Sittard, Geleen http://www.limburgskerstcircus.nl/
23 dec – 30 dec Moscow Circus on Ice Diverse steden http://www.agenda-production.com/index.php?id=486
24 dec – 31 dec Wintercircus Apeldoorn Apeldoorn http://www.wintercircusapeldoorn.nl/
25 dec – 30 dec Cirque d’hiver Roermond Roermond http://www.cirque-dhiver.nl/
25 dec – 5 jan Kerstcircus Sanders & Friends Sneek, Akkrum, Leeuwarden http://sandersvariete.nl/kerstcircus/
25 dec – 5 jan Kerstplaza Groningen Groningen http://www.kerstplazagroningen.nl/
26 dec – 30 dec Le Boustrophedon met Court Miracles Den Bosch http://www.verkadefabriek.nl/detail/3144/le-boustrophedon-kerstvoorstelling-court-miracles